כתבות ומאמרים

A case of Triticum vulgare

מקרה שניתן על פי הטבלה ומדגים כיצד הטבלה מסייעת לזהות את מהות המקרה ולהגיע לרמדי לא ידועה המקרה, המדגים רמדי מטור רביעי, מספר על הקשר ההדוק מידי, שאינו מאפשר לאם ולידה להפרד, ויוצר לכן בעיות בתפקוד היומי הרמדי Trit-v מסייעת להתיר את "הקשר האמהי" ולהפכו ליחסים זורמים.

על הומאופתיה ועלי

Research in Homeopathy

This document contains a sample of brief summaries of homeopathy research, together with the full references. Additional information may be found in the document entitled 'Facts about homeopathy and other CAM therapies’ (an ECCH document), and on the enclosed list of website addresses. Readers are recommended to read the full research articles in order to acquire a more profound knowledge base of research that has been undertaken.

Reserch on the efficacy of homeopathic treatment of women with PMS

Over 10 years we have conducted a research on the efficay over placebo of homeopathic tretment in women with PMS. Results showed very positive result, significantly better then placebo. women benefited from this treatment by reduced suffering, reduced usage of general medication. less pain, improved mood and decline in absentee from work due to PMS.

מקרה של דרוסרה - טינה כלפי האם והעולם

המקרה מדגים כיצד הטבלה מסייעת לזהות את מיקום המקרה ולהגיע במהירות אל רמדי מדויקת

Powered by Artvision | Truppo Websites